Ortopedik Onkoloji

Her yaş ve cinste kemik ve yumuşak dokuda görülen iyi ve kötü huylu tümörlerin tedavisiyle uğraşır. Genel anlamda tümör olarak adlandırılan bu hastalıklar nadir görülürler. Ancak ileri yaşlarda görülen meme, prostat ve akciğer kanserlerinin kemiğe de yayılmaları onkolojik nedenli sorunlarla sık karşılaşmamıza neden olurlar. Primer kemik tümörleri sıklıkla 10-19 yaş ve 75 yaşından sonra sık görülürler. Görülme sıklığı 20-50 yaş aralığında azalır. Yumuşak doku malign tümörleri ise 55-59 yaşından sonra daha sık görülmeye başlanırlar. Benign kemik tümörleri sıklıkla çocukluk yaş dönemlerinde görülürler ve belirti vermeyen olgular çoğunlukla tesadüfen bulunurlar. Ancak puberte döneminde diz ve omuz çevresinde istirahatle de geçmeyen ve gittikçe artan kemik ağrılarından kuşkulanılmalı ve mutlaka hekime başvurulmalıdır. Kemik ve yumuşak dokunun malign tümörleri sıklıkla cerrahi olarak tedavi edilirler. Tanı ve tedavisi bir ekip çalışmasını ( Radyolog, Radyasyon Onkoloğu, Medikal Onkolog, Genel ve Göğüs, Damar Cerrahları gibi ) , katı bir disiplin içerisinde davranılmayı gerektirir.

Go to top